Iekšējās kārtības noteikumu Papildinājums

Veselības un Fitnesa centra “Fitland” (Kluba) iekšējās kārtības noteikumu Papildinājums uz valstī izsludinātās ārkārtas situācijas un noteikto ierobežojumu laiku saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu 

1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties Kluba telpās 

1.1. Ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem; 

1.1.2. Distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, kā arī uz divām personām – klientu un skaistumkopšanas, rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju; 

1.2. Ievērot marķējumus Kluba telpās 2 m distances nodrošināšanai; 

1.3. Ievērot roku higēnas prasības (izmantot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas līdzekļus);

1.4. Ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt pēc lietošanas trenažieri un inventāru;

1.5. Ierasties Klubā tikai pēc iepriekšēja pieraksta uz konkrētu apmeklējuma, nodarbību laiku; 

1.5.1. Iepriekšējais pieraksts tiek veikts pēc apmeklējuma klubā uz vietas uz nākamo reizi; 

1.5.2. Sazinoties telefoniski 63023070 vai uz e-pastu fitland.pieraksts@inbox.lv ne vēlāk kā 4 stundas pirms ierašanās;

1.5.3. Sazinoties ar grupu nodarbību vadītājiem/-ām SMS veidā.

1.6. Pavadīt klubā ne ilgāk kā 2 h 45 min;

2. Aizliegts

2.1. Apmeklēt Klubu, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 

2.2. Izmantot ar aizliegumu marķētās dušas un trenažierus; 

2.2. Organizēt koplietošanas dzērienus un uzkodas; 

3. Klubs aicina 

3.1. Ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu Kluba norādītās vietās un neizmantot garderobes un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums; 

3.2. Riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem apmeklēt tikai tās nodarbības un telpas, kurās ir neliels cilvēku skaits; 

3.3. Izmanto bezskaidras naudas norēķinus; 

4. Apmeklētāju pienākumi garderobēs un dušās 

4.1. Dušas izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības; 

4.1.1. Vēlams atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un “sastrēgumus” garderobē;

4.2. Garderobes izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes, kopā rēķinot pirms un pēc nodarbības; 

4.3. Aizliegts izmantot marķētās dušas!

5. Trenažieru zāle un lielā vingrošanas zāle 

5.1. Telpā nedrīkst atrasties vairāk par 25 cilvēkiem vienlaikus. Par zāli atbildīgais var likt klientam uzgaidīt, līdz apmeklētāju skaits samazinās, kā arī organizē ieiešanu / iziešanu no telpas, ievērojot distancēšanās prasības; 

5.2. Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;

5.3. Klienti ievēro marķējumus; 

6. Mazā vingrošanas zāle 

6.1. Telpā nedrīkst atrasties vairāk par 13 cilvēkiem vienlaikus. 

6.2. Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;

6.3. Klienti ievēro marķējumus;

7. Skvošs 

7.1. Spēlētāji spēlē ar savu inventāru. Nomas inventārs pirms un pēc katras lietošanas tiek dezinficēts;

7.2. Pēc spēles spēlētāji dezinficē durvju rokturi; 

7.3. Bumbiņu partnerim nodod ar raketes palīdzību, nevis no rokas rokā. 

7.4. Ja pēc rezervētā laika korts uzreiz nākamajā stundā rezervēts citiem spēlētājiem, nodarbība tiek pabeigta 5 minūtes ātrāk un tiek atstātas vaļā durvis; 

7.5. Atsveicināšanās bezkontakta veidā; 

8. Kluba tiesības 

8.1. Atteikt Kluba apmeklējumu, ja klients nav pierakstījies; 

8.2. Izraidīt no Kluba klientu, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumu Pielikuma prasības, nekompensējot apmeklējuma izmaksas; 

8.3. Klubs ir tiesīgs atcelt grupu nodarbības, ja dalībnieku skaits ir mazāks 5. Nenotikušās nodarbības vietā klients var apmeklēt citu nodarbību, trenažieru zāli. 

9. Citi noteikumi: 

9.1. Klubs veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), nenodot datus trešajām personām, izņemot epidemioloģiskajai izmeklēšanai šādas nepieciešamības gadījumā; 

9.2. Ja klients, kurš rezervējis vietu un nav ieradies un nav atteicis rezervāciju vismaz 3h iepriekš, Klubs pirmo reizi brīdina klientu, bet otro un nākamās reizes Klubs ir tiesīgs iekasēt 5 EUR soda naudu vai atskaitīt vienu Kluba apmeklējuma reizi no abonementa; 

9.3. Klienti ņem vērā to, ka ir slēgta SPA zona līdz laikam, kamēr tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi, un nevērš par to pretenzijas pret Klubu. 

9.4. Ierobežojot apmeklētāju skaitu līdz noteiktajiem 25 apmeklētājiem telpā vai mazāk, atbilstoši tās kapacitātei, kā arī veicot iepriekšēju pierakstu, Klubs ir nodrošinājis iespēju katrā no telpām nodrošināt 2 m distanci, tādēļ par tās ievērošanu ir atbildīgs klients. 

9.5. Klients uzņemas pilnu atbildību par Kluba iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus.